VŠB-TU FS Ostrava

Katedra energetiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vede výuku v rozsahu bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu, a to jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. Již řadu let je především zaměřena na praktické aplikace nejnovějších teoretických poznatků v energetice.

Department 338

Sorry, this entry is only available in  Czech .

 

Department 361

Sorry, this entry is only available in  Czech .

 

Personální zabezpečení

Koordinátor projektu Ing. Lukáš DVOŘÁK, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
Odborní garanti Ing. Lukáš DVOŘÁK, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
Administrativa Markéta TESLÍKOVÁ VŠB-TU Ostrava
  Zuzana FISCHBACHOVÁ VŠB-TU Ostrava
  Soňa NEUSTUPOVÁ VŠB-TU Ostrava
Řešitelský tým
  Ing. Petr HAJDUČKO VŠB-TU Ostrava
  prof. Ing. Jaroslav JANALÍK, CSc. VŠB-TU Ostrava
  prof. Ing. Jaroslav KOPÁČEK, CSc. VŠB-TU Ostrava
  Ing. Jan LÁTAL VŠB-TU Ostrava
  Ing. Jan MATOUŠEK, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
  Ing. Ondřej NĚMEČEK VŠB-TU Ostrava
  doc. Ing. Bohuslav PAVLOK, CSc. VŠB-TU Ostrava
  Ing. Stanislav PLAČEK VŠB-TU Ostrava
  Ing. Oto PUMPRLA, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
  Ing. Jana RAUTOVÁ, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
  Arnošt SITEK VŠB-TU Ostrava
  Ing. Miloslav ŽÁČEK VŠB-TU Ostrava

Up