ZČU in Pilsen

Koordinátor projektu RNDr. Josef VOLDŘICH, CSc. ZČU v Plzni
Odborní garanti RNDr. Josef VOLDŘICH, CSc ZČU v Plzni
Administrativa Marie SVOBODOVÁ ZČU v Plzni
Řešitelský tým Ing. Jan OČENÁŠEK, Ph.D. ZČU v Plzni
  prof. Ing. Jaroslav ŠESTÁK, DrSc. ZČU v Plzni
  Doc. Ing. Jiří POLANSKÝ, Ph.D. ZČU v Plzni

Up