Absolvent pro 21. Století

Zástupci Odboru energetického inženýrství, Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně si Vás dovolují pozvat na workshop „Absolvent pro 21. století“. 

Cílem připravovaného workshopu je představení pracovišť EU FSI a výměna názorů
a zkušeností mezi akademickým pracovištěm a průmyslovými partnery s cílem inovování výuky studentů energetických specializací, získání názorů a požadavků potencionálních zaměstnavatelů na profil  budoucích absolventů.

DATUM KONÁNÍ: 1. prosince 2011 v 10.00

MÍSTO KONÁNÍ: FSI VUT v Brně, Technická 2, Brno, budova A1, 15. patro

PROGRAM WORKSHOPU: 

 1. Představení pracovišť Energetického ústavu - jeho vědecko-výzkumné aktivity
 2. Představení pracovišť Energetického ústavu - vzdělávací program, náplň výuky
 3. Představení aktuálních programů ESF na podporu inovace výuky a spolupráce
 4. Diskuze
  1. Požadavky na profil absolventa ze strany budoucích zaměstnavatelů
  2. Možnosti zapojení průmyslových partnerů do výuky a vzdělávání
  3. Náměty pro spolupráci v oblasti vývoje a výzkumu
  4. Závěrečné práce zadané v praxi
  5. Ministáže

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti do 15.11.2011 na adresu: lisy@fme_vutbr_cz

Akce se koná v rámci projektu Energetické fórum, který je zaměřen na prohlubování spolupráce vysokoškolských pracovišť z oblasti energetiky, procesů a ochrany životního prostředí, a jejich průmyslových partnerů. Účelem projektu je podpora výměny informací mezi akademickými pracovišti vzájemně a také s průmyslovými partnery formou workshopů, seminářů, konferencí a informační portálů, s cílem navázání kontaktů a spolupráce za účelem zkvalitnění výuky.

Nahoru