Ing. Jan Fišer – CFD simulace a experimentální ověření distribuce vzduchu do kabiny malého dopravního letadla

PerzentaceNahoru