Ing. Lubomír Klimeš – Možnosti implementace vlastního kódu pro použití v simulačním software TRNSYS

PrezentaceNahoru