Ing. Tomáš Mauder – Optimalizace bramového plynulého odlévání oceli za pomoci numerického modelu teplotního pole

PrezentaceNahoru