21. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2012

www.metal2012.com

21. mezinárodní metalurgická a materiálová konference je tradičním setkáním metalurgů, materiálových odborníků, inženýrů, manažerů a dalších pracovníků. Konference je rozdělěna na plenární sekci, 6 symposií,  posterovou sekce, workshopy, prezentace firem a doprovodný program. Konference je jedinečnou příležitostí k získání informací o nejnovějších poznatcích, můžete si vyměnit zkušenosti a názory s odborníky z řady zemí Evropy, Ameriky a Asie a navázat
s nimi kontakty. 21. ročník konference pořádá společnost TANGER, spol. s r.o. za odborné spolupráce s VŠB-TU Ostrava, ČSNMT a ASM Czech Chapter

Nahoru