Aktuálně nabízená témata bakalářských prací odborem termomechaniky a techniky prostředí

http://studyenergyweb.fme.vutbr.cz/ot/temata-bakalarskych-praci 

Nahoru