Beseda s Danou Drábovou

Besedu na téma ČLOVĚK A ENERGIE s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. DANOU DRÁBOVOU, Ph.D.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně pořádají besedu na téma ČLOVĚK A ENERGIE s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. DANOU DRÁBOVOU, Ph.D.

Beseda je určena pro studenty VUT a dalších vysokých škol a koná se 13. března 2012 ve 13 hodin v aule N1.36 v budově Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Technická 3058/10, 616 00 Brno.

Nahoru