Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

24.06.2013 - Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Vláda svým usnesením ze dne 19. června 2013 č. 475 schválila dokument „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“. Dokument je k dispozici v sekci Hodnocení VaVaI.

Nahoru