Postup vyhodnocení žadatelů o stipendium

1. Hodnotící komise je sestavená ze zástupce FSI VUT, ředitele vývojového centra ECT EU v Mikulově a personálního ředitele ECT EU v Mikulově.

2. Komise vybere nejlepší tři uchazeče.  Potom bude možné udělit studijní grant jednomu nebo dvěma studentům. O počtu grantů se rozhodne podle obchodní situace ECT EU.

3. Pořadí zájemců pro udělení stipendia bude sestaveno podle těchto kritérií:

  • Studijní výsledky.
  • Akademická činnost v oblasti předmětu činnosti ECT EU.
  • Mimoškolní aktivity (studentské orgány, společenské aktivity, sporty…).
  • Znalost anglického jazyka.

4. Komise vydá své finální rozhodnutí až po osobním pohovoru s vybranými uchazeči.Nahoru