Připomínky k IS VUT Apollo a Teacher

Pokud máte připomínky k informačnímu systému VUT tak je laskavě posílejte Systémovému integrátoru ing. Mičkovi a prof. Pavlu Šanderovi

Existuji rovnez emailove adresy apollo@vutbr_cz a portal@vutbr_cz ,které čtou pracovníci CVISu a prorektor Jura.

Pokud byste použili tyto adresy, tak MUSÍ být posláno rovněž ing. Mičkovi a P. Šanderovi

Nahoru