Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2012

Fakulta strojního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně pořádají XXXI. ročník mezinárodní konference. 

Termín konání červen 2012

Kontakt

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
Technická 2
61669 Brno
telefon: +420 541143366
Email: katolicky@fme_vutbr_cz

Nahoru