Témata bak. prací na OTTP - Odbor termomechaniky a techniky prostředí - 2014/15

58.jpg Nabídka předběžných témat bakalářských prací v akademickém roce 2014/15 Odbor termomechaniky a techniky prostředí, Energetický ústav pro studenty závěrečného ročníku v obecném bakalářském studiu. Předběžná zadání jsou rozdělena do jednotlivých tematických okruhů. Pokud vás nějaké téma zaujme neváhejte včas kontaktovat příslušného garanta.

více na odkazu - http://studyenergyweb.fme.vutbr.cz/ot/temata-bakalarskych-praci-2014-15

Nahoru