Workshop „Potřebujeme se?“

perex_img.jpg Na Energetické ústavu je připravována pracovní schůzka s názvem  „Potřebujeme se?“ . Jedná se o pracovní schůzku tří skupin, které se vzájemně ovlivňují a spolupracují. Jde o skupinu akademických pracovníků, skupinu studentů skupinu zastupující firmy a podniky. Cílem této pracovní schůzky je hledání možností vzájemné spolupráce, která by byla přínosem pro všechny uvedené skupiny.

Termín pracovní schůzky: 13. 10. 2010 

Předpokládaná doba jednání: 9:00 - 14:00 

Místo konání: Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně. Výšková budova (A1), 8. patro, dveře číslo 817. 


Předběžný program:

9:00 Úvod, představení projektu Energetické fórum. Představení činnosti odboru Fluidního inženýrství. 

10:00 Přestávka na kávu. 

10:15 Diskuze na téma Potřeby jednotlivých skupin. (Akademičtí pracovnící, studenti, firmy.) 

11:30 Oběd 

12:00 Diskuse na téma: Co můžeme udělat pro to, aby bylo dosaženo požadovaných cílů.  

14:00 Předpokládané ukončení workshopu


Odpovědná osoba: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (tel.: 541 14 2329). 

Případné dotazy, připomínky či zájem o účast na této schůzce můžete směřovat na e-mailovou adresu: stigler@fme_vutbr_cz Další informace budou průběžně doplňovány. (%3Cimg%20src=)

Nahoru