Exkurse 2016 - Královopolský tunel - technologické zázemí

2016-04-13 14.44.50.jpg Dne 13.4.2016 navštívili studenti pátého ročníku oboru Technika prostředí technologické centrum  Královopolských tunelů v Brně. Jedná se o jeden z nemodernějších tunelů  v ČR, v kterém jsou instalovány unikátní technologie pro větrání, požární bezpečnost a zajištění plynulosti dopravy. 

Dne 13.4.2016 navštívili studenti pátého ročníku oboru Technika prostředí technologické centrum  Královopolských tunelů v Brně. Jedná se o jeden z nemodernějších tunelů  v ČR, v kterém jsou instalovány unikátní technologie pro větrání, požární bezpečnost a zajištění plynulosti dopravy. Studenti tak názorně viděli možnosti současných technologií pro větrání silničních městských tunelů, včetně příčného a podélného typu větrání.  Velice zajímavé byly ukázky jednotlivých technických zařízení např.

  • dohled nad technologiemi tunelu
  • zabezpečení napájení elektrickou energií a zálohování
  • dohledový kamerový systém a ukládání obrazových dat
  • osvětlení tunelu a další 

Součástí exkurse byl i sestup do třetího propojovacího krčku obou tunelových rour s ukázkami stavebních detailů,  popisem vzduchotechniky tunelu a řídících technologií.  

Za vstřícnost při organizaci a za erudovaný technický výklad děkujeme jmenovitě panu Kosorinovi (ŘSD), Kmoníčkovi (B-Kom a.s.) a Lesákovi (OHL ŽS a.s.),.

Fotogalerie z exkurse 13.4.2016:

2016-04-13 16.48.28.jpg

Kontakt:


Ing. Jan Fišer, Ph.D.,  telefon : +420 54114 3242,  email:
fiser@fme_vutbr_czNahoru