Exkurse 2017 - Jablotron living technology

2017-10-17 11.45.02.jpg Dne 17.10.2017 navštívili studenti pátého ročníku oboru Technika prostředí školicí středisko a výrobní prostory firmy Jablotron Living Technology v Holešově. Jedná se o divizi zaměřenou na vývoj a výrobu technologií souvisejících s větráním, klimatizací a vytápěním obytných budov. Nosný produkt divize reprezentuje především rekuperační jednotka FUTURA s řízeným entalpickým výměníkem. 

Dne 17.10.2017 navštívili studenti pátého ročníku oboru Technika prostředí školicí středisko a výrobní prostory firmy Jablotron Living Technology v Holešově. Jedná se o divizi zaměřenou na vývoj a výrobu technologií souvisejících s větráním, klimatizací a vytápěním obytných budov. Nosný produkt divize představuje především rekuperační jednotka FUTURA s řízeným entalpickým výměníkem s jejíž konstrukcí a provozem se mohli studenti podrobně seznámit. Dále byla exkurse věnována výrobkům z oblasti vytápění, především pak konstrukci plynových kondenzačních kotlů s modulovaným výkonem 5 až 24 kW a vyvíjenému elektrickému teplovodnímu kotli. Odpolední program byl věnován prohlídce výrobních prostor, kde jsou kompletovány rekuperační jednotky FUTURA a kde probíhá i vývoj a testování nových komponent a zařízení.

Za vstřícnost při organizaci a za erudovaný technický výklad děkujeme jmenovitě panu Antonu Bartovičovi a Milanu Šimůnkovi.

 Fotogalerie z exkurse 17.10.2017:

2017-10-17 11.45.02.jpg

Kontakt:

Ing. Jan Fišer, Ph.D.,  telefon : +420 54114 3242,  email: fiser@fme_vutbr_cz
Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.,  telefon : +420 54114 3284,  email: hejcik@fme_vutbr_cz

Nahoru