Exkurse 2017 - technologické zázemí prodejny Lidl

2017-04-13 11.04.56.jpg Dne 13.4.2017 se studenti odboru Technika prostředí, Fakulty strojního inženýrství ,VUT v Brně zúčastnili exkurse v technickém zázemí nově zrekonstruované prodejny Lidl v Brně na Trnkově ulici. 

 Cílem bylo ukázat budoucím projektantům možnosti řešení větrání, vytápění, klimatizace a energetického hospodářství v moderních prodejních prostorách. Celá exkurse, její náplň i odborné zajištění (přítomnost projektantů budovy, vysvětlení projekčních principů, ekodesign větracích jednotek atd.) bylo velmi profesionálně zajištěno panem Jaroslavem Harvánkem.  Všichni účastníci exkurze byli velice pozitivně překvapeni koncepčním přístupem firmy Lidl k problematice energeticky efektivních budov (např. přítomnost přípravy na FV střešní elektrárnu či dobíjecí stanice elektromobilů na parkovišti) a nezbývá než doufat, že podobných budov bude jen přibývat.

Za vstřícnost při organizaci a za erudovaný technický výklad děkujeme jmenovitě panu Jaroslavu Harvánkovi z firmy Lidl.

 Fotogalerie z exkurse 13.4. 2017:

2017-04-13 11.04.56.jpg

Kontakt:

Ing. Jan Fišer, Ph.D.,  telefon : +420 54114 3242,  email: fiser@fme_vutbr_czNahoru