Přednáška z oblasti optických metod v mechanice tekutin

fazovy-dopplerovsky-anemometr-perex-02.jpg Zveme Vás na přednášku z oblasti optických metod v mechanice tekutin. Přednáší Dr. Wigley z Loughborough University, UK, který se věnuje vývoji laserových diagnostických a měřicích metod a jejich aplikacím v mechanice tekutin. 

Some fundamentals of liquid spray formation - implications for the Phase Doppler measurement technique in dense transient fuel Sprays

Dr. Graham Wigley z Loughborough University, UK

Přednáška se uskuteční ve středu 13. 5. 2015 od 13:00. 

Přednáška bude vedena v anglickém jazyce a bude se konat na Odboru termomechaniky a techniky prostředí, Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, místnost A2/311, Technická 2, Brno.

Po přednášce bude následovat exkurze do laboratoří s praktickou ukázkou prezentovaných experimentálních metod (PIV, LDA, PDA) a s aplikací na konkrétní problémy mechaniky tekutin. Přednáška včetně exkurze bude trvat 2 až 3 hodiny.

Přednášky jsou určeny pro studenty, akademické pracovníky i zájemce z průmyslu o danou problematiku.

Zájemci nechť se ozvou na: jedelsky@fme_vutbr_cz, počet míst je omezený.

GWigley_announcement.pdf Announcement

GWigley_Title_and_abstract.pdf Abstract

Informace o přednášejícím:

Dr. Wigley se věnuje vývoji laserových diagnostických a měřicích metod a jejich aplikacím v mechanice tekutin. Přes 30 let se zabývá studiem proudění ve spalovacích motorech a výzkumem jejich vstřikovacích systémů. V současnosti je Visiting Research Fellow, Department of Aeronautical and Automotive Engineering, Loughborough University, UK.Nahoru