WORKSHOP POSTDOKTORANDA - STÁŽ V KARLSRUHE

KIT_logo.png Témou workshopu bude moja postdoktoranská stáž na technologickom inštitúte v Karlsruhe, ktorú som absolvoval na jar tohoto roka. Prednáška bude informovať o samotnom meste Karlsruhe, o technologickkom inštitúte a v neposlednej rade o práci, ktorú som vykonával.

V rámci svojho postdoktorandského projektu som sa rozhodol usporiadať dňa 14.10.2014 (utorok) na energetickom ústave FSI workshop, ktorý bude určený pre študentov i zamestnancov. Workshop sa bude skladať z formálnej časti (prezentácia, diskusia) a z neformálnej časti (občerstvenie spojené s diskusiou). Témou prezentácie bude moja postdoktoranská stáž na technologickom inštitúte v Karlsruhe, ktorú som absolvoval na jar tohoto roka. Prednáška bude informovať o samotnom meste Karlsruhe, o technologickkom inštitúte a v neposlednej rade o práci, ktorú som vykonával.

 Základné informácie o workshope:

 Termín: 14. 10. 2014 (utorok) od 09:30 do 11:30, miestnosť A2-312

 Program workshopu:

09:30 – 11:00 – Prezentácia  (lektor: Marek Mlkvik)

11:00 – 11:30 – Diskusia, občerstvenie (miestnosť 311)

 Kapacita: 30 osôb

 Aj keď sa netreba na workshop registrovať, chcel by som poprosiť všetkých záujemcov, aby mi mailom poslali neformálne potvrdenie účasti.

Zároveň by som chcel poprosiť kolegov, ktorí majú výuku aby informáciu rozšírili ďalej, hlavne medzi študentov, ktorí sú veľmi vítaní z dôvodu plnenia ukazateľov projektu excelence.Nahoru