Proběhla akce - LabTour - ls 2013

U solárních kolektorů Odbor termomechaniky a techniky prostředí uspořádal v týdnu od 4. 3. 2013 prohlídku laboratoří zaměřených na výuku, výzkum a vývoj v oblasti techniky prostředí. Laboratoře si v průběhu tří exkurzí prohlédlo přes 60 studentů třetích ročníků.

Odbor termomechaniky a techniky prostředí uspořádal v týdnu od 4. 3. 2013 prohlídku laboratoří zaměřených na výuku, výzkum a vývoj v oblasti techniky prostředí.

V průběhu tří samostatných exkursí si zájemci mohli prohlédnout:

V rámci exkurze vidělo laboratoře přes 60 studentů, kteří se buď přihlásili na speciální exkurzi nebo ji měli zařazenu v rámci kurzu Seminář aplikované termomechaniky.


20130306_172808.jpg

Studenti u solárních kolektorů

Fotka1665.jpg

V klimatické komoře

Fotka1667.jpg

Ukázka umělého slunce

Fotka1669.jpg

Doc. Jaroš při výkladu funkce cirkulačního zemního výměníku

20130306_192440.jpg


Pro další informace kontaktujte: Ing. Jan Fišer, fiser@fme_vutbr_cz Nahoru