Zrušení grantové soutěže GAČR

OZNÁMENÍ předsednictva GA ČR

Předsednictvo Grantové agentury České republiky na zasedání dne  5. 4. 2012 rozhodlo dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, o zrušení vyhlášených veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích. Vyhlášení nových veřejných soutěží se předpokládá v polovině května 2012, aby financování nových projektů v roce 2013 mohlo začít co nejdříve.

Důvodem tohoto rozhodnutí je technická havárie v úložišti dat, vinou které došlo ke ztrátě údajů vložených do aplikace pro podávání návrhů projektů. Havárií byly postiženy i poslední zálohy systému, takže kompletní sadu dat již nelze obnovit. Na přesné identifikaci příčin odborníci na IT ze specializovaných firem stále pracují.

Předsednictvo GA ČR si je vědomo komplikací, které toto rozhodnutí přináší uchazečům i navrhovatelům, a proto se všem dotčeným upřímně omlouvá. V této situaci, kterou nebylo možno předvídat ani ji ovlivnit, by jakákoliv parciální řešení znamenala porušení principu rovné soutěže.

Nahoru