Workshop - Vnitřní prostředí v kabině automobilu a měření tepelného komfortu prostřednictvím tepelného manekýna

SDC15014.JPG Náplň workshopu byla zaměřena na prostředí v kabinách osobních automobilů a měření tepelného komfortu pomocí tepelného manekýna. Hlavním přednášejícím na akci byl Ing. Jan Fišer, Ph.D. zabývající se aplikací a vývojem modelů pro predikci tepelného komfortu a pro část přednášek týkajících se predikce a modelování mikroklimatu v kabině automobilu byl pozvaným přednášejícím kolega Ing. Jan Pokorný, Ph.D. Celkem se workshopu zúčastnilo 13 studentů třetích, čtvrtých a pátých ročníků a doktorandů FSI.

Náplň workshopu byla zaměřena na prostředí v kabinách osobních automobilů a měření tepelného komfortu pomocí tepelného manekýna. Hlavním přednášejícím na akci byl Ing. Jan Fišer, Ph.D. zabývající se aplikací a vývojem modelů pro predikci tepelného komfortu a validací těchto modelů. Pro část přednášek týkajících se predikce a modelování mikroklimatu v kabině automobilu byl pozvaným přednášejícím kolega Ing. Jan Pokorný, Ph.D., s kterým Ing. Fišer spolupracuje při vývoji a validaci 1D modelu tepelné zátěže kabiny automobilu.

Program workshopu:

  • 9:00 - 9:30 -  Prostředí v kabinách automobilů - možnosti jeho predikce a měření (J. Fišer)
  • 9:30 - 10:30 - Model pro predikci tepelné zátěže kabiny automobilu (J. Pokorný, J. Fišer)
  • 10:30 - 11:30 - Měření tepelného komfortu v kabinách automobilů prostřednictvím tepelných manekýnů(J. Fišer)
  • 11:30 - 12:30 - Přestávka na oběd a kávu
  • 12:30 - 13:30 - Ukázka funkcí a aplikace modelu tepelné zátěže automobilu (J. Pokorný, J. Fišer)
  • 13:45 - 16:30 - Měření s tepelným manekýnem Newtonem(J. Fišer)
  •  16:30 - 17:00 - Možnost diskuze u kávy

Kapacita workshopu:  cca 12 osob

Bližší popis obsahu:

Workshop byl rozdělen do dopolední teoretické části a odpolední části zaměřené na praktické ukázky. Dopolední část byla věnována teoretickým aspektům problematiky tepelném komfortu, simulací a měření prostředí v kabinách automobilů prostřednictvím tepelného manekýna. Akce byla zahájena úvodní přednáškou Ing. Jana Fišer, Ph.D. na téma Prostředí v kabinách automobilů - možnosti jeho predikce a měření. V přednášce byla shrnuta problematika mikroklimatu v kabinách automobilů, metody pro jeho simulaci a také nastíněny základní možnosti měření tepelného komfortu pomocí tepelného manekýna. Dále navázal kolega Ing. Jan Pokorný, Ph.D, který posluchače v přednášce Model pro predikci tepelné zátěže kabiny automobilu (struktura modelu, vlastnosti modelu, parametrizace geometrie, vstupní data, výstupy) seznámil se základními charakteristikami a parametry 1D modelu, který je na OTTP vyvíjen. V navazující přednášce na téma Měření tepelného komfortu v kabinách automobilů prostřednictvím tepelných manekýnů, seznámil Ing. Fišer účastníky s problematikou tepelného komfortu v kabinách automobilů, měřením a ověřováním tepelného komfortu prostřednictvím tepelného manekýna. Byl blíže popsán historický vývoj tepelných manekýnů a následně pak podrobně popsány funkce a konstrukce tepelného manekýna Newtona. Na závěr prezentace byl popsán plán experimentu pro odpolední praktickou část workshopu. Po přestávce na oběd a občerstvení byla zahájena odpolední část praktickou ukázkou možností a aplikací 1D modelu tepelné zátěže kabiny. Účastnící mohli v reálném čase vidět možnosti nastavení modelu, ukázky simulací a ukázky funkcí modelu. Byl proveden ukázkový experiment se změnou vlastností laku automobilu a byly názorně vyhodnoceny vlivy na  výslednou teplotu vzduchu v automobilu. Poté se účastnící workshopu přesunuli do laboratoří v budově C3, kde byl připraven ukázkový experiment s tepelným manekýnem Newtonem. Účastnící byli nejprve podrobně seznámeni s konstrukcí a možnostmi manekýna a poté byl poveden experiment s měřením tepelného komfortu na vyhřívané sedačce. V rámci experimentu si účastníc také prohlédli maketu malého dopravního letadla pro měření větracích systémů. Po provedení experimentu se účastnící přesunuli z laboratoří C3 zpět do seminární místnosti, kde bylo provedeno ukázkové zpracování a vyhodnocení dat.

Prezentace přednášek ke stažení:

Prostředí v kabinách automobilů - možnosti jeho predikce a měření
Model pro predikci tepelné zátěže kabiny automobilu
Měření tepelného komfortu v kabinách automobilů prostřednictvím tepelných manekýnů
Ukázka funkcí a aplikace modelu tepelné zátěže automobilu
Výsledkový soubor měření s manekýnem v laboratoři

Jakékoliv využití výše uvedených materiálů je možné pouze se souhlasem autorů (kontakt viz konec stránky)

Fotogalerie workshopu z 14. 5. 2013:

IMG_0127.JPG

Poděkování:

Workshop byl podpořen z projektu Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT CZ.1.07/2.3.00/30.0005

Kontakt:

Workshop připravili členové teamu Laboratoř tepelného komfortu

Ing. Jan Fišer, Ph.D.,  telefon : +420 54114 3242,  email: fiser@fme_vutbr_cz
Ing. Jan Pokorný, Ph.D.,  telefon : +420 54114 3264,  email: pokorny.j@fme_vutbr_cz

Nahoru