HydroTurbo 2016

Bude to již 23. Ročník, kdy se spolu setkají odborníci z oblasti návrhu, konstrukce výroby a provozování hydroenergetických děl.  Konference je zaměřena na hydroenergetiku a vše co s ní souvisí.

O konferenci:

Konference se řadí k historicky nejstarším z oboru vodní energetiky v Evropě. První ročníky proběhly v šedesátých letech minulého století. Konference je zaměřena na oblast provozu, konstrukce a vývoje vodních turbín, hydroenergetických zařízení a objektů. 

Termín konání:         25. - 27. Října 2016

Místo:                        Hotel Prestige, Znojmo, Česká republika

Témata konference:

  • Technologická zařízení v hydroenergetice a jejich výroba
  • Výzkum a nové trendy v hydroenergetice, životní prostředí
  • Provoz a ekonomika vodních staveb s hydroenergetickým využitím
  • Malé vodní elektrárny a alternativní zdroje energie.

Důležité termíny:

29. 2. 2016      – přihlášení a zaslání abstraktu (max. 500 znaků)

31. 3. 2016      – oznámení o akceptování příspěvku

30. 6. 2016      – zaslání plné verze příspěvků včetně platby konferenčního poplatku

Podrobnosti na webu: www.hydroturbo.cz

Jednací jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. Simultánní překlad do angličtiny bude zajištěn.

Hlavním organizátorem konference HYDROTURBO 2016 je Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana při Energetickém ústavu na FSI, VUT Brno.Nahoru