Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2012

Děkujeme všem za účast. Na těchto stánkách je zveřejněn sborník konference a fotogalerie z 31. setkání.


Energetický ústav Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

pořádál v rámci projektu ENERGETICKÉ FÓRUM

XXXI. ročník mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2012.

   

Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky


Facebook stránka konference

26. - 28. června 2012, hotel GALANT, Mikulov

Mikulov

Nahoru