Kontakty a výbory konference

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Energetický ústav
Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Technická 2896/2
616 69 Brno

email: info@energetickeforum_cz

Hlavní organizátor

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
telefon: +420 541 143 366
email: katolicky@fme_vutbr_cz

Organizační výbor

Ing. Jan Fišer, Ph.D.
telefon: +420 541 143 242
email: fiser@fme_vutbr_cz

Vědecký výbor

Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 541 143 266
email: jedelsky@fme_vutbr_cz

Členové vědeckého výboru konference

prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. Technická univerzita vo Zvolene
doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D. Technická univerzita v Liberci
doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. Technická univerzita v Liberci
prof. Ing. Peter Horbaj, Ph.D. Technická univerzita v Košiciach
Ing. Pavel Charvát, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Jozef Jandačka, Ph.D. Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Jan Jedelský, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. František Kavička, CSc. Vysoké učení technické v Brně
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.        Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. Západočeská univerzita v Plzni
prof. RNDr. Milan Malcho, Ph.D. Žilinská univerzita v Žiline
doc. Ing. Michal Masaryk, Ph.D. Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. České vysoké učení technické v Praze
doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky
prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave  
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc. Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre

Nahoru