2A-3TP1/080

Výzkum ochlazovacích charakteristik vodních trysek sekundárního chlazení zařízení plynulého odlévání a vlivu na tepelně technické vlastnosti odlévaného materiálu 

Oblast sekundárního chlazení ZPO může rozhodujícím způsobem ovlivnit kvalitu odlévaných předlitků a to zejména z hlediska vnitřních i povrchových vad a zonální segregace. Na zařízeních plynulého odlévání jsou používány vodní trysky různých typů a konstrukcí.

Navrhovaný výzkumný projekt je zaměřen na intenzifikaci odvodu tepla při odlévání kordových ocelí v TŽ Třinec. Pro hodnocení chladících trysek bude současné laboratorní pracoviště pro testování trysek jednak modernizováno a současně doplněno o přístroj pro měření velikosti i rychlosti vodních kapek a také zařízením na měření součinitele tepelné a teplotní vodivosti. V provozních podmínkách je posouzen vliv testovaných trysek na výslednou kvalitu předlitku a v konečné fázi navrženy úpravy systému chlazení.

2A-3TP1/080

Nahoru