Katedra 635 - FMMI

Katedra zajišťuje vzdělávání bakalářského, inženýrského a doktorandského typu. Výuka se zaměřuje na problematiku získávání, využívání a spotřeby energie. Jsou zde plně respektovány světové trendy hospodaření s energií, možnost zavádění netradičních energetických zdrojů, úpravy technologií z hlediska úspor energie, předcházení negativním důsledkům na životní prostředí, a to jak v průmyslové, tak i v komunální oblasti.

Součástí katedry je Ústav průmyslové keramiky, kde se studenti mohou profilovat v oboru keramických materiálů výběrem volitelných předmětů a závěrečných prací. Absolventi nacházejí uplatnění v celém spektru oblastí od projekce, výroby až po aplikaci skla, anorganických pojiv, žárovzdorných materiálů a další technické keramiky.

Nabídka služeb katedry

 • Návrhy měřicích systémů a jejich aplikace.
 • Stanovení ostřikových charakteristik vodních i vodovzdušných trysek na studeném modelu sekundární oblasti ZPO.
 • Měření intenzity odvodu tepla chladicích trysek na teplém modelu sekundární oblasti ZPO.
 • Měření teplotních profilů a teplotních polí krystalizátorů ZPO.
 • Diagnostika tepelné práce krystalizátoru ZPO.
 • Cejchování všech typů termočlánků a optických pyrometrů do teplot 1500 °C.
 • Měření teplotní a tepelné vodivosti oceli.
 • Měření elektrické vodivosti oceli v závislosti na teplotě.
 • Optimalizace vyzdívek pecí a tepelných agregátů.
 • Návrhy na využití odpadního tepla spalin, využití entalpie chladnoucích materiálů a druhotných energetických zdrojů.
 • Realizace provozních tepelně technických měření v průmyslu i komunální sféře.
 • Izotermické modelování pochodů v pecních a jiných agregátech.
 • Propočty tepelných bilancí s návrhem racionalizace spotřeby energie.
 • Návrhy zateplování budov a rodinných domků.
 • Příprava a aplikace žárovzdorných materiálů v průmyslu metalurgickém, strojírenském, chemickém a ve výrobě stavebních hmot.
 • Měření termomechanických vlastností strusek, ocelí, žárovzdorných materiálů a formovacích směsí.
 • Vývoj kompozitních materiálů na bázi druhotných surovin, speciálních pojiv a geopolymérů.
 • Diagnostika tepelně izolačních materiálů.
 • Příprava konkrétních studijních materiálů z oblasti tepelné techniky na dané téma pro soukromé firmy, podniky a jiné instituce.
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti tepelné techniky a průmyslové keramiky.

Spolupráce s firmami

 • Třinecké železárny, a.s. Třinec.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.
 • Teplotechna - Průmyslové pece, spol. s.r.o. Olomouc.
 • Linde - Vítkovice, a.s.
 • Vítkovice - Výzkum a vývoj, spol. s.r.o.
 • Hanácké železárny a pérovny Prostějov.
 • Technický a zkušební ústav stavební - pobočka Ostrava.
 • Fenix - Jeseník.
 • Žďárské strojírny a.s. - Žďár nad Sázavou.
 • TCT , spol. s r.o. - Rožnov pod Radhoštěm.
 • Teplotechna, a.s. Ostrava.
 • Keramtech, spol. s r.o., Žacléř.
 • EUTIT, spol. s r.o. Stará Voda.
 • Jakar Electronics, spol. s r.o. Karviná.
 • TECTRA, a.s. Praha.
 • TESTO, spol. s r.o. Praha.
 • KERAVIT, spol. s r.o., Ostrava.
 • REFRASIL, spol. s r.o., Třinec.
 • PRŮMYSLOVÁ KERAMIKA, spol. s r.o., Rájec - Jestřebí.
 • CIDEM, a.s., Hranice.
 • CALOFRIG, a.s., závod Studénka.
 • CeramTec, spol. s r.o., Šumperk.
 • Technický a zkušební ústav stavební, pob. Ostrava.

Nahoru