Výzkum

Na katedře se řešily či řeší projekty GA ČR, TA ČR, MPO, MŠMT, MMR i granty mezinárodní (Copernicus, INSPIRE, Aktion). Na KTT byly také koordinovány dva rozsáhlé projekty, na jejichž řešení se podílely i další katedry fakulty. Byl to pětiletý Komplexní projekt technologické inovace plynulého odlévání ocelí v ČR (GA ČR 106/96/K032). Dále se jednalo o šestiletý výzkumný záměr Nové materiály připravované krystalizačními procesy (VZ MSM 27300002) v rozsahu téměř 41 mil. Kč, na jehož řešení se vedle 52 pracovníků ze 7 kateder fakulty podílela i řada studentů.

V posledních pěti letech bylo na KTT ve VV činnosti dosaženo dalších významných úspěchů. Ve spolupráci s firmou Dasfos, v.o.s. byl vyvinut a průmyslově odzkoušen originální integrovaný systém pro komplexní monitoring a diagnostiku licího stroje včetně predikce průvalů, který spolupracuje s numerickým modelem tuhnutí a chladnutí předlitku. Bylo vybudováno unikátní automatizované laboratorní pracoviště, vybavené průmyslovým robotem, umožňující výzkum ochlazování libovolných tvarů horkých ploch vodními tryskami. KTT je prvním vysokoškolským pracovištěm v ČR vybaveným funkční mikroturbínou. V příslušné laboratoři je řešena problematika využití bioplynu pro kogeneraci prostřednictvím mikroturbiny či spalovacích motorů. Na katedře byl široce rozvinut výzkum a vývoj nových možností environmentálního zpracování hutních odpadů a recyklace druhotných surovin. Nově je zkoumán vliv fázového složení a mikrostruktury na funkční vlastnosti geopolymerních materiálů z technogenních pucolánů. Výsledky VV činnosti členů katedry byly od roku 2006 realizovány v 9 prototypech resp. funkčních vzorcích, 1 poloprovozním zařízení a 1 užitném vzoru.

Zaměření výzkumných aktivit

 • Výzkum podmínek a tvorba modelu vzniku chemické nehomogenity, napěťových stavů a porušení materiálu při plynulém odlévání oceli.
 • Sledování tepelných a teplotních procesů v krystalizátoru.
 • Počítačové simulace krystalizačních dějů litých předlitků.
 • Výzkum transportu tepla při ochlazování horkých povrchů vodními tryskami.
 • Výzkum vlivu chlazení na tepelně-technické vlastnosti odlévaného materiálu.
 • Výpočet tepelných bilancí s návrhem racionalizace spotřeby energie.
 • Zateplování budov a rodinných domů.
 • Izotermické modelování pochodů v pecních a jiných agregátech.
 • Snižování plynných emisí v závislosti na vedení tepelného režimu.
 • Výzkum minimalizace emisí v komunální sféře.
 • Náhrada primárních surovin recyklací metalurgických odpadů.
 • Využití žárovzdorných materiálů v průmyslu metalurgickém, strojírenském, chemickém a ve výrobě stavebních hmot.
 • Kompozitní materiály na bázi druhotných surovin.
 • Nové materiály pro zařízení mimopecní rafinace a plynulého odlévání.
 • Tepelně izolační materiály.Nahoru