Projekty

GA106/09/0588

Vliv fázového složení a mikrostruktury na funkční vlastnosti geopolymerních systémů z technogenních pucolánů 

 

TA01020534

Technologie výroby lehčených ostřiv 

 

SPII2F1/27/07

Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře 

 

FT-TA3/023

Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování 

 

GP106/08/P150

Tepelné procesy v krystalizátoru při plynulém odlévání oceli 

 

GA106/04/1334

Optimalizace technologických parametrů gravitačně litých válců pro válcování kolejnic 

 

FT-TA4/048

Výzkum podmínek a tvorba modelu vzniku chemické nehomogenity, napěťových stavů a porušení materiálu při plynulém odlévání oceli 

 

2A-3TP1/080

Výzkum ochlazovacích charakteristik vodních trysek sekundárního chlazení zařízení plynulého odlévání a vlivu na tepelně technické vlastnosti odlévaného materiálu 

 

GA106/07/0938

Výzkum transportu tepla při ochlazování horkých povrchů vodními tryskami 

 

SP2011/29

Výzkum odvodu tepla z předlitku u plynule odlévané oceli 

 

SP/2010136

Výzkum okrajových podmínek při plynulém odlévání oceli a měděných slitin 

 

MSM 273600002

Nové materiály připravované krystalizačními procesy 

 

GV106/96/K032

Komplexní projekt technologické inovace plynulého odlévání ocelí v ČR. (sledovatelský-badatelský-technologický výzkum)

 

Nahoru