GA106/04/1334

Optimalizace technologických parametrů gravitačně litých válců pro válcování kolejnic 

Bude vypracována metodika optimalizace technologických parametrů hmotných válců pro válcování kolejnic gravitačně litých do válcových kokil a optimalizace jejich užitných vlastností za pomoci originálního numerického 3-D modelu teplotního pole (model A), který bude v rámci řešení vyvinut, zpřesňován a ověřen experimentálně na reálném odlitku v provozu Slévárny Třinec, a. s.

Sestavený program pro aktuální rozsah průměrů a délek bude mít tyto vlastnosti: bude řešit nestacionární třírozměrné teplotní pole soustavy válcový odlitek (tuhnoucí a chladnoucí) -kokila - okolí jako výrazně nelineární úlohu, s uvážením vlivu všech technologických prvků a opatření včetně nestandardních či speciálních. Znalost utváření teplotního pole kokily dovolí současně optimalizovat návrh její konstrukce, rekonstrukce či technologických zásahů k docílení maximální možné životnosti kokily.

GA106/04/1334

Nahoru