GP106/08/P150

Tepelné procesy v krystalizátoru při plynulém odlévání oceli 

Podstata projektu spočívá v přínosu poznání problematiky odvodu tepla a růstu licí kůry v kruhových krystalizátorech. Dále pak v předložení teoretických podkladů a postupů pro zjištění teplotních profilů krystalizátorů s ohledem na podmínky odlévání. Výzkum je potřeba provádět dlouhodobě a výsledky ve formě obecných poznatků je nutno vyjádřit statisticky na základě vyhodnocení velkého množství měřených taveb.

Měření je prováděno jak na konkrétních licích strojích, tak doplňováno počítačovými simulacemi jednotlivých procesů prostřednictvím původního i standardního softwaru. Navržení teplotního profilu krystalizátoru a doporučení optimálních parametrů lití povedou k omezení rizika průvalu tekuté oceli, prodloužení životnosti krystalizátoru, zvýšení výrobnosti licího zařízení a zlepšení rovnoměrnosti tuhnutí a chladnutí předlitků.

GP106/08/P150

Nahoru