TA01020534

Technologie výroby lehčených ostřiv 

Cílem projektu je vyvinout technologie výroby lehčených ostřiv. Cíle bude dosaženo: - výběrem vhodných surovin, - ověřením vyvinutých technologií poloprovozními zkouškami výroby, - experimentálním doložením kvality vyvinutých materiálů, - vypracováním podkladů pro technologické reglementy nových výrobků, - technicko-ekonomickým vyhodnocením výroby.

TA01020534

Nahoru