SP/2010136

Výzkum okrajových podmínek při plynulém odlévání oceli a měděných slitin 

Technologie plynulého odlévání zahrnuje složité procesy, především tepelné, jejichž dokonalá znalost je předpokladem kvalitní a bezporuchové výroby. Výroba kvalitního předlitku je vedle dalších parametrů především ovlivněna způsobem chlazení, rychlostí lití, přehřátím oceli, geometrií průřezu a jakostí odlévané oceli.

Komplikovanost dějů a zejména současné působení mnoha faktorů na proces lití však ztěžuje výzkum závislostí a modelová řešení. Přes tuto skutečnost je modelování jedinou reálnou metodou výzkumu procesu plynulého odlévání. Simulační modely umožňují navíc i vyšetřování extrémních stavů, které v reálném provoze nelze navodit z technologických nebo bezpečnostních důvodů.

V rámci projektu budou zkoumány zákonitosti transportu tepla při tuhnutí a chladnutí plynule odlévané oceli a měděných slitin v primární, sekundární a terciární oblasti chlazení zařízení pro plynulé odlévání (ZPO). Okrajové podmínky řešení budou stanoveny experimentálním výzkumem v laboratorních i provozních podmínkách. Získané poznatky poslouží k verifikaci a upřesnění originálního simulačního modelu tuhnutí a chladnutí, vytvořeného na katedře tepelné techniky.

SP/2010136

Nahoru