GV106/96/K032

Komplexní projekt technologické inovace plynulého odlévání ocelí v ČR. (sledovatelský-badatelský-technologický výzkum)

Získat ucelený soubor nových poznatků o fyzikálněchemických a termofyzikálních vlastnostech ocelí, transportu tepla v krystalizátoru a oblasti sekundárního chlazení, krystalizačních a segregačních dějů a vlivu technologických faktorů na tvorbu vad předlitků. Poznatky budou opakovaně využívány při vývoji, resp. inovaci technologických postupů plynulého odlévání vybraných skupin značek ocelí.

Projekt je rozdělen do 6 dílčích etap:

  1. Sekundární metalurgie ocelí pro plynulé odlévání.
  2. Systémy pro algoritmizaci rozhodovacích procesů při řízení plynulého odlévání ocelí.
  3. Optimalizace tepelných procesů v krystalizátoru a oblasti sekundárního chlazení.
  4. Krystalizační děje a jejich vliv na užitné vlastnosti ocelí.
  5. Termofyzikální a pevnostní vlastnosti ocelí v oblasti teplot solidu.
  6. Diagnostika vad plynule odlévaných předlitků.

V rámci řešení budou tvořeny databáze z vlastních i literárních údajů a modely pro predikci dějů. Rovněž bude vytvořen atlas typických vad předlitků.

GV106/96/K032 

Nahoru