GA106/07/0938

Výzkum transportu tepla při ochlazování horkých povrchů vodními tryskami 

V rámci projektu jsou zkoumány zákonitosti transportu tepla při chlazení horkých povrchů vodními tryskami. Základní mechanismus dějů na chlazeném povrchu a v jeho blízkosti stále není plně objasněn, celý proces chlazení je obtížně matematicky definovatelný.

Výzkum je založen na fyzikálním modelování. Vodní trysky jsou hodnoceny, pro tlaky chladicího média mezi 0,1 až 2 MPa, pomocí ostřikových charakteristik, stanovených na studeném fyzikálním modelu. Chladicí účinky trysek jsou posuzovány měřením součinitele přestupu tepla mezi ochlazovaným povrchem a okolím na teplém fyzikálním modelu. Pro konkrétní trysky je hledána závislost mezi hodnotou součinitele přestupu tepla a teplotou povrchu a tlakem chladicí vody.

Dosavadní výzkumy doposud neřešily korelaci mezi intenzitou ostřiku a součinitelem přestupu tepla. Pro typické konstrukce trysek, (plný kužel, dutý kužel, štěrbinové) a tvary ochlazovaných ploch jsou stanoveny souvislosti mezi intenzitou ostřiku a intenzitou chlazení.

GA106/07/0938

Nahoru