FT-TA4/048

Výzkum podmínek a tvorba modelu vzniku chemické nehomogenity, napěťových stavů a porušení materiálu při plynulém odlévání oceli 

Projekt je zaměřen do oblasti zvyšování kvality výroby při plynulém odlévání oceli, jmenovitě cestou omezování výskytu segregací a vzniku trhlin v plynule litých předlitcích. Na řešení se budou podílet Třinecké železárny, VŠB Ostrava a společnost Vítkovice - výzkum a vývoj. Formou orientovaného základního výzkumu jsou zkoumány podmínky a příčiny vzniku těchto vad u náročného sortimentu ocelí z výrobního portfolia Třineckých železáren.

Na tuto činnost naváže průmyslový výzkum a vývoj, v jehož rámci budou formulovány matematické modely pro vztahy mezi technicko-technologickými podmínkami odlévání a výslednou kvalitou plynule litého předlitku.

V závěrečné fázi řešení pak budou vyvinuté modely integrovány do jednoho systému, provozně ověřeny a předány do praxe.

FT-TA4/048

Nahoru