GA106/09/0588

Vliv fázového složení a mikrostruktury na funkční vlastnosti geopolymerních systémů z technogenních pucolánů 

Cílem je přispět k poznání geopolymerních pojiv na bázi technogenních pucolánů, ekonomicky a ekologicky konkurenčních systémů k portlandským cementům. Znalosti o souvislostech fázového složení, mikrostruktury a funkčních vlastností produktů jsou základem pro efektivní využití potenciálních surovin.

GA106/09/0588

Nahoru