FT-TA3/023

Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování 

Výzkum vlivu parametrů jednotlivých hydraulických systémů a jejich souhrnného působení na vlastnosti provalku a následnou optimalizaci parametrů těchto hydraulických systémů, a to z hlediska spotřeby energie a vody. Dále je projekt zaměřen na dosažení čistoty povrchu a lepších mechanických vlastností válcované oceli.

FT-TA3/023

Nahoru