SPII2F1/27/07

Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře 

V souladu se státní politikou životního prostředí ČR a resortním programem výzkumu si projekt klade za cíl přispět k udržitelnému využívání zdrojů řešením problematiky snížení emisní zátěže výzkumem nových technologických postupů při výrobě tepla a elektrické energie s přímým využitím OZE vznikajících jako biologicky rozložitelný odpad.

SPII2F1/27/07

Nahoru