Projekty

Numerická simulace proudění v aerodynamickém tunelu

Meteorologie aplikovaná na problémy znečištění v městské zástavbě

Nové aplikované technologie hypervize pro životní prostředí a bezpečnost

Rozvoj předmětu dynamika tekutinových mechanizmů experimentální oblasti

Inovace předmětu Pneumatické prvky a systémy

Využití plazmové technologie v uhelné energetice

Experimentální a teoretický výzkum reologických vlastností a průtoku ekologických plastických maziv u centrálních mazacích systémů

Vliv složení plynného paliva a termodynamických parametrů na průběh reakcí a přenosu tepla ve vysokoteplotních reaktorech

Měření technických a životnostních parametrů hydromotorů Geolink a Eaton pro pracovní kapalinu na bázi vodní emulze

Vliv změny uspořádání přívodních roštů v koksárenské baterii s ohledem na rozložení rychlostního pole

Řešení klimatických podmínek ve větších hloubkách návrhem nového účinnějšího systému

Výzkum a vývoj zařízení pro nesmazatelné značení dlouhých kovových výrobků

Výzkum, vývoj a modernizace výroby oceli na tandemových pecích

Výzkum a vývoj hydraulického pohonu určeného do prostředí s mimořádnými nároky na bezpečnost, hygienu a ekologii

Inovace strojů a zařízení směrem ke zvyšování výkonnosti, spolehlivosti, úspor energie a ochrany životního prostředí

Vývoj algoritmu pro řešení složitých průmyslových problémů - Proudové nestability v mezerách mezi rotujícími koncentrickými válci (Taylorovy víry)

Porovnání výsledků šíření substituentu otravné látky (in-situ) v prostoru přestupní stanice metra Muzeum C - A s matematickým modelem šíření

Nahoru