Výzkum

Zaměření výzkumných aktivit katedry:

  • diagnostika hydraulických a pneumatických systémů
  • hydraulické mechanismy
  • modelování a simulace hydraulických obvodů
  • modelování proudění nenewtonských kapalin (suspenzí, plastických maziv apod.)
  • numerické modelování laminárního, přechodového a turbulentního proudění a přenosu tepla ve složitých geometriích
  • numerické modelování rozptylu emisí v atmosféře
  • hydraulická a pneumatická doprava v potrubí

Nahoru