Novinky

‹‹   Předchozí   1 2 3

Připomínky k IS VUT Apollo a Teacher

 

Zrušení grantové soutěže GAČR

 

ISTP-23 - The 23rd International Symposium on Transport Phenomena

PCTE.jpg The University of Auckland, New Zealand. 1 - 22 November 2012 This international symposium will provide a forum for researchers in all areas of transport phenomena and dependent applications to present their latest results and to discuss future directions and priorities.

 

Kurzy celoživotního vzdělávání - udržitelná energetika 2012

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

 

21. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2012

 

Veletrhy iKariéra 2012

 

Mezinárodní konference MENDEL 2012: Soft Computing

 

Beseda s Danou Drábovou

Besedu na téma ČLOVĚK A ENERGIE s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. DANOU DRÁBOVOU, Ph.D.

 

Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2012

Fakulta strojního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně pořádají XXXI. ročník mezinárodní konference. 

 

Workshop „Potřebujeme se?“

perex_img.jpg Na Energetické ústavu je připravována pracovní schůzka s názvem  „Potřebujeme se?“ . Jedná se o pracovní schůzku tří skupin, které se vzájemně ovlivňují a spolupracují. Jde o skupinu akademických pracovníků, skupinu studentů skupinu zastupující firmy a podniky. Cílem této pracovní schůzky je hledání možností vzájemné spolupráce, která by byla přínosem pro všechny uvedené skupiny.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3

Nahoru