2D Continuous Casting Model

Registrační číslo: 24636
Název: 2D Continuous Casting Model
Garant výsledku: Ing. Tomáš Mauder
Autor: Ing. Tomáš Mauder
Typ: R - Software
Rok vydání: 21. 10. 2010
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Software 2D Continuous Casting Model je určen pro simulaci tepelných pochodů připlynulém odlévání oceli [1, 3]. Pomocí programu může uživatel snadno měnit řídícíparametry zařízení pro plynulé odlévání (ZPO) [1] ovlivňující tuhnutí oceli, kterými jsou licírychlost a koeficienty přestupu tepla pro jednotlivé chladící zóny. Na základě těchtovstupních nastavení uživatel dostane vykresleno teplotní pole podél celého procesu, teplotníprofil na povrchu a uvnitř ZPO, velikost metalurgické délky a hodnoty teplot v jednotlivýchvýpočetních uzlech. Navíc může uživatel porovnávat teplotní pole pro různé třídy oceli.Model je napsán v programu MATLAB verze R2007b
Projekty: FSI-J-10-8 (BD13002) Matematické modelování a optimalizace v průmyslových aplikacích
Přílohy: Popis software v PDF, Odkaz na stažení programu

Nahoru