3D Continuous Casting Model

Registrační číslo:  25905

Název: 3D Continuous Casting Model

Garant výsledku: Ing. Tomáš Mauder

Autor: Ing. Tomáš Mauder

Typ: R - Software

Rok vydání:  01. 03. 2012

Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:  Software 3D Continuous Casting Model je určen pro simulaci tepelných pochodů při plynulém odlévání oceli. Pomocí programu může uživatel snadno měnit řídící parametry zařízení pro plynulé odlévání (ZPO) ovlivňující tuhnutí oceli, kterými jsou licí rychlost a průtoky vody pro jednotlivé chladící okruhy sekundární chladící zóny. Geometrie ZPO odpovídá radiálnímu bramovému lití s výstupním rozměrem bramy v příčném řezu 1530 x 250 mm. Na základě vstupních parametrů uživatel dostane vykresleno teplotní pole podél celého procesu, teplotní profil na povrchu a uvnitř ZPO, velikost metalurgické délky a hodnoty teplot v jednotlivých výpočetních uzlech. Model je vytvořen v programu MATLAB verze R2011b.

Projekty: FSI-J-11-7 Optimalizace a numerické modelování úloh s fázovými a strukturálními přeměnami a ED0002/01/01 - NETME Centre

Přílohy:  caster3D-manual.pdf Caster3D.zip Caster3D.zip (60.72 MB)

Nahoru