Databázový program termofyzikálních vlastností ocelí

Registrační číslo: 25986
Název: Databázový program termofyzikálních vlastností ocelí
Garant výsledku: doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Autor: ŠTĚTINA, J.
Typ: R software
Rok vydání: 10.10.2011
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Databázový program termofyzikálních vlastností ocelí obsahuje databázi základních ocelí s jejich chemickým složením. Pro vybranou ocel dokáže zobrazit ve formě grafů a tabulek termofyzikální vlastnosti (hustoty, tepelné vodivosti, kapacity, objemové entalpie, kontrakce, viskozity atd.) Program umožňuje export do Excelu a Matlabu.
Projekt: NETME
Přílohy:  

Nahoru