Dynamický simulátor teplotního pole pro radiální plynulé odlévání oceli BRCCMEX

Brama Na rozdíl od běžného off-line modelu, který počítá teplotní pole zaustáleného stavu všech veličin. Dynamický simulátor umožňuje načítatvstupní veličiny v závislosti na čase (odlité délce) ze souboru neboinformačního systému ocelárny. Dynamický simulátor umožňuje simulovatnapř. změnu odlévané oceli, změny v sekundárním chlazení, např. výpadkytrysek, změny licí rychlosti, změny teploty přehřátí. 

Registrační číslo: 24832
Název: Dynamický simulátor teplotního pole pro radiální plynulé odlévání oceli BRCCMEX
Garant výsledku: doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Autor: doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Typ: Software - R
Rok vydání: 26. 11. 2010
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Na rozdíl od běžného off-line modelu, který počítá teplotní pole zaustáleného stavu všech veličin. Dynamický simulátor umožňuje načítatvstupní veličiny v závislosti na čase (odlité délce) ze souboru neboinformačního systému ocelárny. Dynamický simulátor umožňuje simulovatnapř. změnu odlévané oceli, změny v sekundárním chlazení, např. výpadkytrysek, změny licí rychlosti, změny teploty přehřátí.
Projekt: GA106/09/0940 Numerický a stochastický model plynule odlévanýchocelových předlitků obdélníkového profilu
Přílohy: BRCCMEx-Software.pdf
BrCCMEx.zip
ManualBrCCMEx.pdf

Nahoru