Effervescent tryska se zavířením 2 šroubovitými kanály pro atomizaci suspenze

Registrační číslo: RIV/00216305:26210/08:PR23603
Název: Effervescent tryska se zavířením 2 šroubovitými kanály pro atomizaci suspenze
Garant výsledku: Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Autor: JEDELSKÝ, J.; OTÁHAL, J.; JÍCHA, M.
Typ: Funkční vzorky, G - funkční vzorek
Rok vydání: 1. 10. 2008
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Dvoumédiová tryska je určena pro nízkotlakou atomizaci viskozních kapalin a zejména suspenzí s obsahem pevných částic. Atomizační médium je typicky vzduch nebo pára. Před výstupem z trysky je vestavba se 2 šroubovitými kanály s velkým průtočným průřezem a pozvolnými přechody průřezů bez ostrých hran.
Projekt: GA101/06/0750 - Effervescent dvoumediové trysky s vnitřním směšováním (2006-2008, GA0/GA)
Přílohy: Popis funkčního vzorku v PDF

Nahoru