Effervescent tryska se zavířením za výstupním otvorem pomocí sekundárního vzduchu pro atomizaci suspenze (2008)

Registrační číslo: RIV/00216305:26210/08:PR23606
Název: Effervescent tryska se zavířením za výstupním otvorem pomocí sekundárního vzduchu pro atomizaci suspenze (2008)
Garant výsledku: Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Autor: JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.
Typ: Funkční vzorky, G - funkční vzorek
Rok vydání: 3. 11. 2008
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tryska je určena pro nízkotlakou atomizaci viskozních kapalin a zejména suspenzí s velikostí pevných částic do 1,5 mm v koncentraci částic do 10 %. Atomizační médium je typicky vzduch nebo pára. Za výstupem z trysky je vestavba se 4 tangenciálními kanály, kterými je přiváděn sekundární vzduch pro zavíření spreje za výstupem trysky. Použití vířiče homogenizuje směs a zvětšuje úhel kužele spreje oproti jednoduché trysce.
Projekt: GA101/06/0750 - Effervescent dvoumediové trysky s vnitřním směšováním (2006-2008, GA0/GA)
Přílohy: Popis funkčního vzorku v PDF

Nahoru