FLUO 1.0 Software na korekci a vyhodnocení fluorescenčních spekter

Registrační číslo: RIV/00216305:26210/09:PR24880
Název: FLUO 1.0 Software na korekci a vyhodnocení fluorescenčních spekter
Garant výsledku: Lízal František, Ing.
Autor: LÍZAL, F.
Typ: Software - R
Rok vydání: 16. 12. 2010
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Program provádí výpočet korekcí na absorpci vzorku a citlivost spektrometru a automaticky odečítá blank vzorek na velkém množství datových souborů vytvořených měřením na spektrometrech. Načtení celého souboru dat probíhá automaticky, výsledek je zapsán do výstupního datového souboru. Zároveň je z každého vzorku vytvořen graf korigovaného emisního spektra.
Projekt: GD101/09/H050 Výzkum energetických úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí
OC10052 Experimentální výzkum transportu a depozice částic v oscilujícím turbulentním proudu
Přílohy: Popis software v PDF, odkaz na stažení Lizal_ID24880.pdf

Nahoru